Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Kanunu

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunen yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın, ürünlerin vergi güvenliğinin sağlanması için kullanılması zorunlu olan özel etiket ve işaretlerle etiketlenmesi, işaretlenmesi ve etiketlenmiş veya işaretlenmiş ürün bilgilerinin Ürüne müdahale edilerek kurulan veri merkezine aktarılması İzleme Sistemi (UIS), fiziksel olarak veya bilişim yoluyla. Elektronik ortamda Maliye Bakanlığına iletilmesi gereken belge, bilgi veya bilgilerin iletilmesini engelleyen veya gerçeğe aykırı olarak iletilmesine neden olan kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Makaron, sigara yaprağı ve sigara filtresi üretmek isteyenlerin yıllık 2 milyar adet üretim kapasiteli tesis kurması gerekecek.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına haber vermeksizin, vergi güvenliği için kullanılması zorunlu olan özel etiket ve işaretlerle eserlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine iş denemeleri, iş denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, , üretilen adet başına 10 bin liradan az olmamak üzere. 1 lira idari para cezası uygulanacaktır.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde üretilen makaron ve sigaraları makine çalışma testleri, iş denemeleri veya deneme üretimi kapsamında imha etmeyenlere, üretilen her parça için 10 bin TL’den az olmamak üzere 1 TL para cezası verilecek.

İBS’ye hukuka aykırı olarak müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Alkol ve Alkollü İçkiler Münhasır Kanununda belirtilen olağan dışı fiillerinden kesin hüküm bulunanlara bu kapsamda yapılan faaliyetlere ilişkin herhangi bir belge verilmeyecektir. verilenler Tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilir.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler pazarında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınabilecek.

Özel tüketim vergisine tabi olup, özel etiket veya işaret olmaksızın kullanılması zorunluluğu belirlenen makaronların tespitinde, söz konusu eserlere sahip olanlar, bunları üretenler veya ithal edenler müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. ceza değerlendirmesi

Tarım ve Orman Bakanlığından izin belgesi almadan veya bildirimde bulunmaksızın tütün ticareti yapanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Teklifin, makaron, sigara yaprağı ve sigara filtresi üretmek isteyenlere yıllık 2 milyar üretim kapasiteli tesis kurma zorunluluğu, ticaretini yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen unsuru Tarım ve Orman Bakanlığından izin belgesi alınmadan veya bildirimde bulunulmaksızın tütün içilmesi, kanunun yayımı tarihinde belirtilir. diğer unsurlar 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sinyal alamayan cihazlar 1 yıl sonra devre dışı bırakılır.

Öte yandan, elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin devre dışı bırakılma süresi 7’den 1 yıla indirilecek. Son alınan sinyalden itibaren 1 yıl boyunca kesintisiz olarak sinyal alamayan cep telefonlarının IMEI’leri Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) tarafından bloke edilecektir. Uygulamada, unsurun yürürlük tarihi olan önceki bir yıllık süre dikkate alınacaktır.

Bu sayede elektronik kimlik bilgileri kaydı silinen cihazlar, son kullanıcıları ile sınırlı olarak kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın yeniden kaydedilebilecektir.

Bu şekilde elektronik kimlik bilgileri yeniden kaydedilemeyen cihazlar için BTK düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılacaktır.

Kanunun tütün ürünlerine ilişkin bazı kararları 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu